Kto może się ubiegać o zwrot podatku dochodowego z Niemiec?

Do rozliczania podatków zobowiązany jest każdy legalnie zatrudniony do pracy pracownik. I o ile wiele zależy od ustawodawstwa poszczególnych krajów, o tyle taki obowiązek dotyczy większości z nich. Jednym z pytań nurtujących zatrudnionych za zachodnią granicą Polaków jest to, czy przysługuje im zwrot podatku dochodowego z Niemiec. Aby rozwiać te wątpliwości, poniżej wyjaśniamy, kto ma taką możliwość oraz jakie kroki trzeba podjąć, by taki zwrot otrzymać.

Kto może dostać pieniądze zwrotu podatku z Niemiec?

Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech dotyczy każdej osoby, która była legalnie zatrudniona do pracy w tym kraju. W związku z tym, gdy pracodawca odliczył na rzecz Urzędu Skarbowego zbyt wysokie składki, a wszystkie dochody pracownika w danym roku kalendarzowym stanowią przynajmniej 90% dochodów z pracy w Niemczech, zatrudnionemu należy się zwrot podatku. Aby móc ubiegać się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec, trzeba dostarczyć do niemieckiego Urzędu Skarbowego stosowne dokumenty, takie jak:

  • zaświadczenie podatkowe,
  • karta podatkowa.

Urząd Skarbowy wydaje decyzje o zwrocie nawet za 4 lata wstecz. O taką możliwość można ubiegać się samodzielnie lub przy współpracy z biurem rachunkowym, które zajmie się kwestiami formalnymi i podejmie odpowiednie działania w celu uzyskania możliwie, jak najwyższego zwrotu podatku z Niemiec.

Forma rozliczenia podatkowego a zwrot podatku

Nie należy jednak mylić zwrotu podatku z rozliczeniem podatkowym, które może przyjąć ograniczoną lub nieograniczoną formę. Ograniczona forma rozliczenia podatkowego dotyczy osób, które pracowały w Niemczech przez maksymalnie 183 dni. Takie osoby mogą otrzymać zwrot różnicy między wysokością rocznego podatku dochodowego wyliczonego przez Urząd Skarbowy a sumą wypłacanych w ciągu roku zaliczek, ale nie mogą za to korzystać z ulg podatkowych. Pod pewnymi warunkami mogą jednak złożyć wniosek o dokonanie rozliczenia podatku jako nieograniczony podatnik, czyli skorzystać z korzystniejszej formy rozliczenia.

Nieograniczona forma rozliczenia podatkowego dotyczy z kolei tych, którzy byli zatrudnieni w Niemczech dłużej niż przez 183 dni. Wówczas w wyniku dokonanego rozliczenia na ogół przysługuje im zarówno zwrot podatku, jak i możliwość skorzystania ze wszystkich możliwych ulg podatkowych. Jednak ze względu na to, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem Interlud.