Wycinka rodziny z papieru i banknot

Świadczenie wychowawcze w Holandii

Świadczenie wychowawcze w Holandii zostało wprowadzone w celu pomocy w pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci. Wypłaca go Sociale Verzekeringsbank, czyli organizacja odpowiedzialna za system ubezpieczeń społecznych. Aby otrzymać zasiłek, wymagane jest, by jedno z rodziców dziecka pracowało bądź mieszkało na stałe w Holandii i opłacało składki na ubezpieczenie społeczne. Świadczenie wychowawcze przekazywane jest na dzieci rodzone, a także adoptowane, przysposobione i pasierbów.

 

Kinderbijslag

Kinderbijslag to zasiłek przeznaczony dla dzieci do 18 roku życia. Jego wysokość zależy od wieku dziecka i zmienia się po ukończeniu 6 i 12 roku życia. W 2022 roku są to odpowiednio kwoty: 230,69 euro, 280,13 euro i 329,56 euro. Aby wniosek o zasiłek został pozytywnie rozpatrzony, warto w niektórych sytuacjach, np. gdy pieniądze mają być przesyłane na utrzymanie dziecka mieszkającego w Polsce, dołączyć dodatkowe dokumenty, np. potwierdzenia przelewów czy informację z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wypłata Kinderbijslag

Wypłata Kinderbijslag następuje co kwartał, rozpoczynając od kwietnia, a kończąc na styczniu. Warto pamiętać, że świadczenie to nie jest przyznawane na stałe i istnieje szereg sytuacji, o których należy poinformować SVB, ponieważ w przeciwnym razie oprócz zatrzymania przekazywania zasiłku, urząd może nałożyć kary. Zapraszamy do kontaktu bądź wizyty w naszym biurze w Radomiu, osoby potrzebujące pomocy w przygotowaniu wniosku o Kinderbijslag. Chętnie doradzimy też, o jakie ulgi czy dopłaty na utrzymanie dzieci mogą się Państwo starać i wyjaśnimy jak rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy.