Rodzina z dzieckiem

Zasiłek rodzinny z Niemiec

Zajmujemy się doradztwem i pomocą w przygotowaniu dokumentacji wymaganej do ustanowienia zasiłku rodzinnego z Niemiec. O świadczenie to mogą ubiegać się osoby, które przepracowały w Niemczech przynajmniej sześć pełnych miesięcy, a ich dziecko nie ukończyło 18 roku życia, bądź studiuje i ma 25 lat lub mniej. Aby rodzic otrzymał zasiłek rodzinny, dziecko musi mieszkać na stałe w Niemczech lub w Polsce. Osoby, które mają pytania lub potrzebują pomocy dotyczącej wnioskowania o zasiłek rodzinny z Niemiec, zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Radomiu.

 

Kindergeld

Świadczenie Kindergeld wynosi 219 Euro na pierwsze i drugie dziecko, 225 na trzecie i 250 na czwarte. Na jego wysokość nie wpływa dochód rodzica ani ewentualny dochód pełnoletniego dziecka. Zasiłek ten jest przekazywany na dzieci rodzone, adoptowane, przybrane, a czasem także na wnuki, np. jeżeli pod nieobecność rodziców dziećmi zajmują się dziadkowie. Familienkasse wymaga złożenia odpowiednich zaświadczeń, które różnią się zależnie od sytuacji rodzinnej związanej z mieszkaniem i zatrudnieniem. 

 

Kindergeld a 500+

Gdy żaden z rodziców nie osiąga dochodów w Polsce, mogą się oni starać o niemieckie świadczenie Kindergeld. Natomiast w przypadku, gdy jedno z rodziców jest zatrudnione w Polsce i otrzymuje 500+, istnieje możliwość wnioskowania o częściowe Kindergeld. W takich sytuacjach Familienkasse wypłaca kwotę zasiłku pomniejszoną o kwotę pobieraną w Polsce. Aby mieć pewność, że do wszystkich urzędów zostaną dostarczone prawidłowe dokumenty, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Chętnie pomożemy Państwu złożyć zaświadczenia, dzięki którym Familienkasse wyda zgodę na otrzymywanie zasiłku rodzinnego.