Flaga holandii

Zasiłek macierzyński w Holandii

Podobnie jak w innych krajach, po spełnieniu kilku wymagań kobiety mają prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego w Holandii. W większości przypadków świadczenie to jest przekazywane przez Państwo pracodawcy, a dopiero on wysyła je do osoby zatrudnionej. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane pobieraniem tego zasiłku. Przygotowujemy wniosek o jego wypłatę, pomagamy skompletować dokumenty i prowadzimy korespondencję z urzędem. Zaznaczamy, że przeważnie to pracodawca jest odpowiedzialny za zgłoszenie chęci otrzymania świadczenia.

 

Zasiłek WAZO

Zasiłek WAZO wypłacany jest przez 16 tygodni i można rozpocząć pobieranie go jeszcze przed planowaną datą porodu. Na jego wysokość mają wpływ średnie dochody kobiety z poprzednich kilku miesięcy. Do pobierania świadczenia nie jest wymagane zameldowanie na terenie Holandii. Państwo wypłaca również zasiłek ZEZ-uitkering dla ciężarnych kobiet prowadzących działalność gospodarczą bądź będących współudziałowcem firmy, w której pracują. Świadczenie to jest wypłacane przez minimum 16 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej minimum 20 tygodni. Zasiłek można otrzymać pod warunkiem, że praca na własny rachunek rozpoczęła się jeszcze przed zajściem w ciążę.