Flaga niemiec

Zasiłek macierzyński w Niemczech

Zasiłek macierzyński w Niemczech wypłacany jest w trakcie ciąży przez sześć tygodni, które poprzedzają poród oraz przez osiem tygodni od dnia porodu. W przypadku wystąpienia komplikacji np. urodzeniu przed terminem, okres ten jest wydłużany o 4 tygodnie. Podczas otrzymywania zasiłku kobieta nie może pracować, ponieważ świadczenie może zostać wstrzymane. Dla osób zatrudnionych na tzw. minijob wysokość macierzyńskiego zależy od kilku czynników m.in. od wysokości zarobków. Osoby, które nie są pewne czy mogą starać się o zasiłek macierzyński w Niemczech lub chcą dowiedzieć się jak otrzymać jak najwyższą kwotę świadczenia, zapraszamy do naszej agencji finansowej w Radomiu.

 

Mutterschaftsgeld

Mutterschaftsgeld wypłacane jest przez kasę chorych oraz pracodawcę i co istotne, otrzymywanie go nie wyklucza przyjmowania również świadczenia Elterngeld. Po zasiłek zgłasza się do kasy chorych bądź do Mutterschaftsgeldstelle, a jego wysokość zależna jest m.in. od tego, czy kobieta jest ubezpieczona ustawowo, czy prywatnie, a także od wysokości jej zarobków. Osoby zainteresowane zasiłkiem macierzyńskim zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Mamy ponad 20 lat doświadczenia w wypełnianiu i składaniu wniosków o tego typu zasiłki oraz w doradztwie osobom zatrudnionym w Niemczech.