Jak odzyskać podatek dochodowy z Niemiec?

Obowiązkiem każdej legalnie zatrudnionej w Niemczech osoby jest rozliczanie podatku. W tym kraju tak samo, jak w Polsce, w przypadku gdy pracodawca odlicza od wynagrodzenia podatek, pracownikom przysługuje zwrot w razie jego nadpłaty. O taką możliwość można się ubiegać nawet do czterech lat wstecz. Czy każdej osobie zatrudnionej na terenie Niemiec przysługuje zwrot podatku? Co trzeba zrobić, by go uzyskać? Na te i inne pytania dotyczące zwrotu podatku za pracę w Niemczech odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Czy każdy może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

O zwrot podatku z Niemiec mogą się ubiegać wszystkie osoby zatrudnione do pracy w tym kraju na podstawie umowy, które przepracowały więcej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym. W takiej sytuacji przysługuje im tzw. rozliczenie nieograniczone, które umożliwia otrzymanie zwrotu oraz skorzystanie z innych ulg. Warunkiem jest jednak to, czy pracodawca odprowadzał od ich wynagrodzenia podatek. Jeżeli tak, wówczas w przypadku nadpłaty, każdemu bez wyjątku przysługuje zwrot. Aby go otrzymać, należy jednak podjąć pewne kroki.

Przede wszystkim w odpowiednim terminie trzeba złożyć stosowne zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, na podstawie którego wydawana jest decyzja w tej sprawie. Podatnik może rozliczyć swoje dochody za dany rok kalendarzowy maksymalnie do 31 lipca w roku następującym po tym, w którym zarobki są przedmiotem rozliczenia. Zeznanie podatkowe może skompletować samodzielnie, ale w przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm, które profesjonalnie zajmują się rozliczeniami podatkowymi za pracę za granicą. Jedną z nich jest np. nasze biuro rachunkowe Interlud.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec, należy dostarczyć do urzędu skarbowego:

  • kopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • niemiecki formularz podatkowy (karta podatkowa Lohnsteuerkarte),
  • zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce,
  • dokumenty poświadczające prawo do ulgi, w tym np. potwierdzenie zameldowania lub umowę wynajmu mieszkania.