Jakie dokumenty trzeba skompletować, by otrzymać zwrot podatku dochodowego z Niemiec?

Każdy, kto legalnie pracował lub pracuje w Niemczech przez więcej niż 183 dni w roku, może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Taka możliwość istnieje nawet do 4 lat wstecz od podjęcia pracy za granicą. Aby uzyskać należne świadczenie pieniężne, koniecznie trzeba jednak spełnić określone wymagania. Przede wszystkim należy skompletować właściwą dokumentację i dostarczyć ją w odpowiednim terminie do niemieckiego urzędu skarbowego. Bez podjęcia takich kroków, odzyskanie nadpłaty podatkowej nie będzie możliwe.

Jakie dokumenty są niezbędne, by uzyskać zwrot podatku z Niemiec?

By móc ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowne zeznanie podatkowe w niemieckim urzędzie skarbowym. Potrzebna jest do tego niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung), którą można uznać za odpowiednik dla polskiego PIT-11. Zawiera ona wszystkie informacje dotyczące podatku dochodowego, w tym przede wszystkim te o pobranych zaliczkach i zapłaconych składkach za ubezpieczenie. Taki dokument wydaje pracodawca najpóźniej do końca lutego w roku następującym po danym roku podatkowym. W razie problemów z uzyskaniem karty podatkowej w terminie można ją zastąpić odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym.

Oprócz karty podatkowej do urzędu trzeba dostarczyć też kopię dokumentu tożsamości. Może to być kopia dowodu osobistego lub paszportu. W dokumentacji do urzędu skarbowego musi się również znaleźć zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce. Mowa o dokumencie EW-EWR. W przypadku ulg podatkowych dodatkowo dostarczyć trzeba także dokumenty poświadczające prawo do ich uzyskania. Do takich zalicza się np. potwierdzenie zameldowania lub umowę wynajmu mieszkania. Pełną dokumentację należy złożyć do dnia 31 lipca. Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi zwykle od 3 do 6 miesięcy.

Proces kompletowania wymienionych dokumentów może sprawiać trudności, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Wsparcie przy uzyskiwaniu jak najwyższego zwrotu podatku dochodowego z Niemiec oferuje np. biuro rachunkowe Interlud z Radomia.