Ile wynosi zasiłek macierzyński z Holandii?

Kobiety, które przebywają za granicą, również mogą się starać o uzyskanie zasiłku macierzyńskiego. Aby tak było, muszą jednak spełnić kilka warunków. W większości przypadków zdarza się tak, że świadczenie to jest przekazywane przez Państwo pracodawcy, który następnie wysyła je do osoby zatrudnionej. Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego w Holandii? Co jeszcze trzeba o nim wiedzieć?

Co wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego w Holandii? 

Zasiłek macierzyński w Holandii jest nazywany zasiłkiem WAZO. Jego wysokość nie jest stała dla wszystkich kobiet, ponieważ zależy od tego, jakie były średnie dochody w poprzednich miesiącach. Co ważne, aby pobierać WAZO, nie trzeba być zameldowanym na terenie Holandii. Zasiłek należy się również kobietom, które prowadzą działalność gospodarczą albo są współudziałowcem firmy, w której pracują. Co to zasady omawiane wsparcie wynosi 100% miesięcznej pensji.

Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat zasiłku WAZO? 

Możemy wymienić jeszcze kilka informacji, które okażą się istotne dla kobiet, które planują założyć i rodzinę i będą chciały się starać o zasiłek macierzyński w Holandii. Jest wypłacany przez 16 tygodni, a pobieranie można rozpocząć jeszcze przed planowaną datą porodu. W przypadku ciężarnych, które prowadzą działalność albo są współudziałowcem firmy, w której pracują, mówimy o zasiłku ZEZ-uitkering.

W przypadku ciąży mnogiej świadczenie może być wypłacane nawet przez 20 tygodni. Co ważne, warunkiem otrzymywania zasiłku jest rozpoczęcie pracy na własny rachunek jeszcze przed zajściem w ciążę. Kobiety, które nie wykonują pracy zarobkowej w Holandii, ale przebywają tam legalnie, również mogą się starać o zasiłek – wówczas muszą dostarczyć zaświadczenie o ciąży do Agencji Opieki Społecznej.