Czym jest i kogo dotyczy ulga abolicyjna?

Polacy coraz częściej podejmują decyzję o wyjeździe za granicę w celach zarobkowych czy inwestycyjnych. W związku z tym niezwykle istotne staje się zrozumienie zasad opodatkowania dochodów osiągniętych w różnych państwach, a szczególnie problemu podwójnego opodatkowania. Wyjściem z tej sytuacji jest ulga abolicyjna, która zapobiega podwójnemu obciążeniu podatkowemu. Kiedy może być ona stosowana?

Ulga abolicyjna — sposobność na uniknięcie podwójnego opodatkowania

Istotą ulgi abolicyjnej jest zwolnienie podatnika z konieczności płacenia podatku dochodowego od pewnych przychodów na terytorium Polski, o ile dany podatek został już wcześniej zapłacony za granicą. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest udowodnienie, że podatek został już zapłacony w innym państwie. Dlatego trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające, takie jak na przykład decyzje organów podatkowych, zaświadczenia o wysokości dochodu czy przekazanych opłatach podatkowych. Rozliczeniem podatku z Holandii w Radomiu może zająć się nasza firma.

Ulga abolicyjna jest szczególnie korzystna dla osób pracujących za granicą, które mają wysokie dochody. Dzięki niej mogą one uniknąć dodatkowego obciążenia finansowego w postaci podatku należnego polskiemu fiskusowi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ulga ta może być także wykorzystana w sytuacji, gdy podatek został zapłacony w kraju, w którym została uzyskana część dochodów z własnej firmy.

Ulga abolicyjna a polskie prawo

Podstawę prawną ulgi abolicyjnej stanowi ustawa o podatku dochodowym. Przewiduje ona możliwość stosowania ulgi na rzecz podatników, którzy spełniają określone warunki. Przede wszystkim należy wykazać, że podatnik jest polskim rezydentem podatkowym, tj. posiada miejsce zamieszkania lub ośrodek interesów życiowych w Polsce. Następnie należy wykazać, że podatek dochodowy został już zapłacony w innym kraju, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa tamtejszego oraz umową zawartą pomiędzy Polską a danym państwem.

Warto dodać, że ulga abolicyjna nie zawsze oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce. W przypadku gdy stawka opodatkowania za granicą jest niższa niż w kraju ojczystym, podatnik musi dopełnić różnicę między tymi stawkami, płacąc dodatkowy podatek na rzecz polskiego fiskusa.