Zasiłki dla pracujących w Niemczech. O jakie można się starać?

Praca za granicą, zwłaszcza w tak atrakcyjnym kraju jak Niemcy, może być świetną okazją do zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, nauki języka oraz podniesienia swojego standardu życia. Warto jednak pamiętać, że zatrudnienie w Niemczech niesie ze sobą także szereg świadczeń socjalnych, które mogą być niezwykle korzystne zarówno dla pracownika, jak i jego rodziny. Jakie są najpopularniejsze z nich?

Zasiłek macierzyński — wsparcie dla przyszłych mam

Zasiłek macierzyński to jedno z podstawowych świadczeń przysługujących kobietom pracującym w Niemczech. Jego głównym celem jest zapewnienie finansowego wsparcia przyszłym matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wynagrodzenia pracownicy i jest wypłacany przez kasę ubezpieczeń zdrowotnych oraz pracodawcę. Aby ubiegać się o zasiłek macierzyński, należy zgłosić ciążę pracodawcy oraz kasie ubezpieczeń zdrowotnych, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewidywany termin porodu.

Zasiłek macierzyński przysługuje na sześć tygodni przed planowanym terminem porodu oraz osiem tygodni po porodzie. Warto również pamiętać, że w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy urlopu macierzyńskiego, który nie może być krótszy niż 14 tygodni. Chcąc starać się o zasiłek macierzyński z Niemiec, w Radomiu można skorzystać z usług Biura Rachunkowego Interlud.

Zasiłek rodzinny — wsparcie dla rodziców

Zasiłek rodzinny to kolejne świadczenie, które może przysługiwać pracującym w Niemczech rodzicom. Jego celem jest wsparcie finansowe rodziny na utrzymanie i wychowanie dzieci. Przysługuje niezależnie od narodowości rodziców, pod warunkiem że mieszkają i pracują legalnie na terenie Niemiec. Wypłacany jest na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki lub odbywania stażu zawodowego — nawet do 25. roku życia.

Aby ubiegać się o ten zasiłek, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie ds. Pracy. Warto również pamiętać, że zasiłek rodzinny może być łączony z innymi świadczeniami, takimi jak zasiłek macierzyński czy zasiłek wychowawczy. Należy zaznaczyć, że zasiłki macierzyński i rodzinny to tylko niektóre z nich, ale warto poznać także inne formy wsparcia oferowane przez niemieckie instytucje.