Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać zasiłek macierzyński z Holandii?

Zasiłek macierzyński z Holandii, zwany również "zwangerschapsverlof", to świadczenie finansowe przysługujące kobietom w ciąży, które pracują na terytorium tego kraju. Aby dostać zasiłek macierzyński z Holandii, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, kobieta musi być legalnie zatrudniona w Holandii na podstawie umowy o pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Ponadto, istotne jest także posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz meldunek w kraju. Warto również sprawdzić, czy nasze zarobki nie przekraczają maksymalnej kwoty dochodu, uprawniającej do otrzymania świadczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek macierzyński z Holandii?

Aby ubiegać się o zasiłek macierzyński z Holandii, konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Podstawowym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę oraz przewidywany termin porodu. Następnie, należy wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia, który dostępny jest na stronie internetowej holenderskiego urzędu pracy (UWV). Wniosek ten musi być złożony najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konieczne może być również dostarczenie dokumentów potwierdzających dochody oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek macierzyński w Holandii przysługuje na okres 16 tygodni, z czego 6 tygodni można wykorzystać przed planowanym terminem porodu, a pozostałe 10 tygodni po narodzinach dziecka. Warto zaznaczyć, że w przypadku wcześniejszego porodu, okres zasiłku macierzyńskiego zostaje odpowiednio wydłużony. Wysokość świadczenia wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy, jednak nie może przekroczyć maksymalnej kwoty ustalonej przez holenderski urząd pracy. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, wysokość zasiłku jest ustalana indywidualnie na podstawie dochodów.