Kindergeld - co warto wiedzieć o niemieckim zasiłku rodzinnym?

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny, który może być źródłem dodatkowego wsparcia finansowego dla wielu rodzin. Warto poznać jego istotne aspekty, aby w pełni korzystać z tej formy pomocy. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie dotyczące Kindergeld.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

Kindergeld przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy mieszkają na terenie Niemiec i posiadają odpowiednie pozwolenie na pobyt. Zasiłek ten może być przyznany także rodzicom pracującym w Niemczech, ale mieszkającym za granicą, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Przyznanie Kindergeld nie jest uzależnione od obywatelstwa rodziców ani dzieci, lecz od spełnienia wymogów formalnych oraz podatkowych.

Zasiłek rodzinny z Niemiec przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. W przypadku dzieci uczących się lub studiujących, zasiłek może być wypłacany aż do ukończenia 25 roku życia. Istnieją jednak pewne ograniczenia jeśli dziecko osiąga własne dochody, przekraczające określony próg, zasiłek może zostać zawieszony. Ponadto, rodzice muszą wykazać się odpowiednim poziomem dochodów oraz uregulowanymi opłatami podatkowymi.

Jakie są kwoty Kindergeld?

Kwota Kindergeld zależy od liczby dzieci w rodzinie. W 2022 roku zasiłek wynosi 219 euro miesięcznie za pierwsze i drugie dziecko, 225 euro za trzecie dziecko oraz 250 euro za każde kolejne dziecko. Kwoty te są corocznie indeksowane, co oznacza, że mogą ulegać zmianom.

Aby ubiegać się o Kindergeld, należy wypełnić wniosek (KG 51) i złożyć go w najbliższym urzędzie rodzinym (Familienkasse), który przekazuje zasiłek na konto bankowe rodziców lub opiekunów prawnych. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu lub odebrać osobiście. Dla rodziców pracujących za granicą spełniających warunki, wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym (Finanzamt).

Czy Kindergeld można łączyć z innymi świadczeniami?

Tak, Kindergeld można łączyć z innymi świadczeniami rodzinymi, jak Elterngeld czy zasiłek opiekuńczy. W przypadku otrzymywania świadczeń z innych krajów, może być konieczne uwzględnienie tych kwot przy ustalaniu wysokości Kindergeld przez tzw. "ustalenie równej wartości", co może skutkować obniżeniem niemieckiego zasiłku.