Blog

holenderskie zeznanie podatkowe

Jaki dokumenty musi zawierać wniosek o zwrot podatku dochodowego z Holandii?

Niezależnie od tego, czy mowa o zatrudnieniu w Polsce, czy w Holandii, w każdym przypadku obowiązkiem pracownika jest rozliczenie podatkowe. Umożliwia ono uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego, a poza tym pozwala uniknąć kar wynikających z zaniechania tej powinności. Rozliczenie podatku dochodowego za granicą bywa problematyczne. Aby rozwiać część wątpliwości, w dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak uzyskać zwrot podatku dochodowego z Holandii.

Czytaj więcej

formularz do rozliczenia podatku w Niemczech

Jakie dokumenty trzeba skompletować, by otrzymać zwrot podatku dochodowego z Niemiec?

Każdy, kto legalnie pracował lub pracuje w Niemczech przez więcej niż 183 dni w roku, może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Taka możliwość istnieje nawet do 4 lat wstecz od podjęcia pracy za granicą. Aby uzyskać należne świadczenie pieniężne, koniecznie trzeba jednak spełnić określone wymagania. Przede wszystkim należy skompletować właściwą dokumentację i dostarczyć ją w odpowiednim terminie do niemieckiego urzędu skarbowego. Bez podjęcia takich kroków, odzyskanie nadpłaty podatkowej nie będzie możliwe.

Czytaj więcej

niemiecki formularz podatkowy i euro

Jak odzyskać podatek dochodowy z Niemiec?

Obowiązkiem każdej legalnie zatrudnionej w Niemczech osoby jest rozliczanie podatku. W tym kraju tak samo, jak w Polsce, w przypadku gdy pracodawca odlicza od wynagrodzenia podatek, pracownikom przysługuje zwrot w razie jego nadpłaty. O taką możliwość można się ubiegać nawet do czterech lat wstecz. Czy każdej osobie zatrudnionej na terenie Niemiec przysługuje zwrot podatku? Co trzeba zrobić, by go uzyskać? Na te i inne pytania dotyczące zwrotu podatku za pracę w Niemczech odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej

podatek z niemiec

Kto może się ubiegać o zwrot podatku dochodowego z Niemiec?

Do rozliczania podatków zobowiązany jest każdy legalnie zatrudniony do pracy pracownik. I o ile wiele zależy od ustawodawstwa poszczególnych krajów, o tyle taki obowiązek dotyczy większości z nich. Jednym z pytań nurtujących zatrudnionych za zachodnią granicą Polaków jest to, czy przysługuje im zwrot podatku dochodowego z Niemiec. Aby rozwiać te wątpliwości, poniżej wyjaśniamy, kto ma taką możliwość oraz jakie kroki trzeba podjąć, by taki zwrot otrzymać.

Czytaj więcej